pixel

ВЪВЕДЕНИЕ В ДАО НА ПРОЯВЛЕНИЕТО (MANIFESTATION)

В това кратко въведение за проявлението ще навлезем в теми като творческата вълна, самоусъвършенстването, инструментите за вътрешна и външна проява, както и матрицата на страха и как да създадем електромагнитна съвместимост, която ни позволява лесно да се проявява от корема , сърцето и главата – новата реалност или новия начин на живот, който искаме и желаем. Ние получаваме това, върху което съсредоточаваме и насочваме нашето внимание, към това, което ще постигнем в живота си – точно това, което ще се случи в живота ни с нас.

Какво наистина искаме и как да изразим тази нова реалност?

През този половин ден ние не само ще видим как да влезем в такова състояние на почтеност, съгласуваност и хармония, но и как да съчетаем и приведем вътрешната реалност с външната реалност, която желаем да постигнем.