pixel

За нас

Школата на УНИВЕРСАЛНО ЛЕЧЕБНО ТАО (УЛТ) в България е открита през 2010 година. Към момента у нас има 12 Сертифицирани УЛТ инструктори и още 11, които се обучават за Асоциирани УЛТ инструктори.
Провеждат се и обучения за Chi Nei Tsang терапевти.