pixel

Инструктори

Мариела Таскова

Интересът й към системата на Мастер Мантак Чиа започва в края на 90-те години, когато се запознава с книгите на Мантак Чиа. 2006 задълбочава интереса си към системата на Универсалното Лечебно Тао като участва в курсове и семинари на Мастър Мантак Чиа и негови старши-инструктори.

Анна Никова

  • Над 25 години практикува Чи Гун.
  • От 2017 води практики по Чи Гун.
  • От 2014г. започва сама да изучава UHT.
  • В началото на 2020г. е на обучение в Тао Гардън при Гранд Мастър Чиа и там се сертифицира за инструктор UHT.

Румяна Буджева

Румяна Буджева е асоцииран инструктор към системата на Универсално Лечебно Дао и инструктор по оздравителен чигун. Над 15 години (и към момента) посещава школи за традиционни китайски бойни изкуства, През 2015 г. започва редовни занимания в УЛД с техниките на Нефритеното яйце, като в последствие се обучава и в редица други Даоски практики и се сертифицира като инструктор.