pixel

Витао Вероника Хоган

След 15 години журналистика в Швейцария и Лондон, тя променя живота cи,  като остава да живee 5 години в Тайланд. Страдаща от мъчителни болки в стомаха,  опитва, както западната, така и източната медицина, но така и нищо не й помога за освобождаване от болката. Най-накрая открива даоисткия Чи Ней Цзан (ЧНЦ) коремен масаж. Толкова e изумена от резултатите, че решава да се обуча в Чи Нeй Цзан терапията. По време на следването си в центъра на Гранд Мастър Мантак Чиа в Чанг Май, Тайланд, разбира, че Чи Ней Цзан е клон на една цялостна система – Универсално Лечебно Тао, която служи за духовно изцеление, развитие и сила.

В настоящия момент споделя ЧНЦ-Масажа, преподава като Сертифициран инструктор и заедно с партньора й Рентао управляват “Универсално Лечебно Тао -Швейцария”.