pixel

Нино Нинов

КВАЛИФИЦИРАН ЗА:
Базови даоски практики
Желязна ризница 1

Нино се бори със сериозни здравословни проблеми и в търсене на решение, започва да се занимава с йога и будистки практики. Решава, че те не работят за него и се насочва към Дао и Чигун. Започва да практикува Чигун – основно с идеята да подобри здравето си, но след това разбира, че става въпрос за съвсем друг начин на живот, носещ не само крепко здраве, а и нов възглед за света и с огромен потенциал за духовно израстване и личностно развитие.
През 2015 година научава, че в България вече съществува структура, представляваща част от световната общност на големия Даоистки Майстор Мантак Чиа наречена Universal Healing Tao. Започва да посещава техни семинари и след 2 години по-късно става част от тази общност като Асоцииран Инструктор, с възможността да преподавам Основните Базови Практики в UHT. 

Въпреки, че Нино не  е развил все още способност да усеща реално и да работи с енергията, има теоретичните знания какво трябва да чувства. Продължава да се занимава и дори на начално ниво – ниво външна форма,  се радва на ползите, които Чигун дава. Нино е пример, че Чигун, практикуван дори само като гимнастика, е изключително благоприятен за здравето. 

Горещо препоръчвам даоистките практики на всеки, който желае да развие и поддържа отлично здраве, стабилна психика и духовно израстване. Гарантирам повече от добри резултати! Разбира се, при постоянство и упоритост.