pixel

Стоян Христов

КОНТАКТИ:
E-mail: stoyanhr@yahoo.com
Тел: 0884 699 582

Интересувам се от техники за себепознание и себеразвитие от много години. След дълго бродене из безбежното море от учители, системи и техники, в книгите на Мантак Чиа и разработеното от него Универсално Лечебно Дао, отрих най-ясната, снабдена със задълбочена теоретична информация и точно дефинирани практически стъпки и етапи система, за постигане на всяка една цел, която един търсещ в областта на духовното би могъл да си постави – от подобряване на физическото и психическо здраве до духовно безсмъртие.

От Май, 2013 съм Асоцииран инструктор, а от Ноември, 2016 съм Сертифициран инструктор в системата на Универсалното Лечебно Дао. Оторизиран съм от Майкъл Уин да преподавам „У Джи Гун“, една 800 годишна Чи Гун форма предназначена за вътрешна трансформация и духовно просветление.

Главни приоритети в преподаването ми са индивидуалният подход и стремежът към задълбочено вникване във всеки един детайл от изучаваните техники, с цел най-ефективното им предаване и лесно и гладко възприемане от обучаемите.