pixel

Надежда Крумова

Поради действия, несъвместими с етиката на инструктор на Универсално Лечебно Тао и ниското ниво на реални професионални умения, на Надежда Крумова  е отнето правото да представлява дружеството.

Универсално Лечебно Тао – България се дистанцира и не носи отговорност за никакви практики или обучения, които тя предлага.