pixel

ОБУЧЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНИ ДАО-ИНСТРУКТОРИ С РЕНТАО

Тази есен отново ще се проведе обучение за Асоциирани Дао-инструктори(АДИ) със Старши-инструктор Рентао Равазио.

Даоските практики носят здраве, щастие и дълголетие на практикуващите ги и събират в себе си мъдрост на повече от 5000 години. Системата на Майстор Мантак Чиа събира в себе си есенцията на вътрешната алхимия на разбираем език, а самите практики работят и ни помагат от първия ден на тяхното научаване.

С обучението за Асоциирани Дао-инструктори (АДИ) имате възможност да задълбочите и усъвършенствате познанията си и Вашата лична практика от вътрешната даоска алхимия. След успешно преминаване на изпитите, ако желаете ще можете и да преподавате индивидуално или в малки групи. Практиките са лесни за заучаване и практикуване, като са изключително ефективни. Насочени са към справяне с отрицателните емоции и стреса.