pixel

Пангу – Мистичният Чи Гун

Проявление без съпротива

Старши-инструктор Андрю Фретуел

Дата:
 09 ноември 2018 г.
Време: 18:45 – 22:00 ч.
Място: София, бул. “Мария Луиза” 58, център Мандала
За записване: universaltaobg@gmail.com, тел: 0899877900 – Мариела Таскова

Такса участие:
Цена за един човек – 35 лв.
Цена за двама (общо) – 60 лв.

Методът Чи Гун ни учи как да проявяваме каквото и да било във физическото измерение и това е един изключително прост метод, който наистина работи, ако практикувате с искрено сърце, което винаги е в съответствие с вашата най-висша съдба.

През последните години много се говори за това как да проявяваме онова, което желаем. Пример за това са филмът „Тайната” и много други техники за проявяване на мечтите и желанията в плътното физическо измерение.

На тази 3 часова практика, Андрю Фретуел ще ни запознае с метода Чи Гун за проявление, който използва полярностите и отваря третата мистична сила на Юан Чи – методът за манифестиране, който изисква по-малко усилия.

Чудили ли сте се някога защо техниките за манифестиране не са надеждни или не дават последователни резултати?

Когато пожелаете нещо в живота си, вие моментално създавате и неговата пълна противоположност. Когато пожелаете връзка със сродна душа например, вие същевременно създавате и страха, че няма да я получите или пък започвате да се притеснявате колко време ще й бъде нужно, за да се появи в живота ви.

Основното е, че веднага, щом пожелаете нещо, вие незабавно виждате и липсата му в своя живот. В такъв случай, какво да правим?

Пангу – Мистичният Чи Гун е тук да помогне! Този метод е един изключително лесен начин за проявление, при условие, че това проявление е в съответствие с вашата най-висша съдба.

Важното в случая е разбирането, че положителното желание за резултата, който искате да се прояви, винаги ще създава и неговата негативна противоположност. С други думи, вашата способност за проявление се отслабва.

Нужно е да разберем в дълбочина, че тези противоположности, всъщност, са жизнена сила или Чи.

На тази практика, Андрю Фретуел ще сподели с нас начинът за проявление от Вътрешната алхимия, чрез който използваме два противоположни полюса, за да отворим портал към третата мистична сила на Юан Чи, посредством Пангу – Мистичният Чи Гун метод.

Какви ще бъдат ползите за вас:

  • Ще станете способни да впрегнете Чи енергията, която е била пленена от негативните притеснения и страхове и да я използвате, за да генерирате повече сила за проявление.
  • Няма да бъде нужно да се тревожите повече за негативните мисли и чувства и ще станете спокойни и щастливи, защото ще използвате пленената енергия в тях за по-силно проявление.
  • Здравето и тялото ви ще се облагодетелстват от редовната връзка с Юан Чи, която се развива и изгражда благодарение на тази практика.

Практиката подлежи на сертифициране!

Повече информация за това ще получите на самото събитие.