pixel

Лечебна Любов

Учението “ЛЕЧЕБНА ЛЮБОВ”, което е просъществувало близо 3000 години, днес е също толкова важно, колкото и в епохата на неговото възникване. Практиката “Лечебна любов” е насочена към сексуалното и духовно пречистване на Дзин (сексуалната и физическата енергия), Чи (диханието и жизнената енергия), и Шън (духовната и психическата енергия), които даосите наричат “Трите съкровища”.

Помагайки на практикуващите да имат пълноценен и активен сексуален живот дори и в напреднала възраст, практиките сa ключът към вечната младост и духовно безсмъртие.