pixel

Микрокосмическа Орбита (МКО)

Когато  сме деца, нашата Чи тече безпрепятствено по МКО, но с времето се явяват  прегради. Могат да са вследствие на емоционална травма, нараняване, лоша позиция на тялото, лоши хранителни навици, лоши навици за дишане и  куп др. причини. В резултат енергията не тече по цялата МКО, а само в  някои части на Управителния и Функционалния канал. Вместо да усещаме  непрекъснатия поток от енергия, ние се чувстваме несвързани, разединени,  изпитваме болка, вцепененост и умора. Отварянето на МКО прави точно  това: отстранява преградите и препятствията и позволява на Чи отново да  потече гладко и безпрепятствено. След като отворите МКО се чувствате  като нов човек, но ако не практикувате, няма да постигнете резултати. Умът  се използва за направляване на Чи нагоре по Управителния канал и надолу по Функционалния канал на МКО. Не можем да бутаме Чи с ума си, но можем  да водим Чи с мисълта. Затова се учим да се концентрираме върху  определени точки разположени по двата главни канала. Насочваме ума и  мислите си навътре в себе си. Чи ще следва точката на концентрацията. След време  започвате да усещате движението на топлата  енергия вътре във вас. Обикновено най-напред се усеща зад пъпа. Другото  име на тази практика е Метода на топлия поток.