Андрю Фретуел

Андрю Фретуел е роден в Обединеното Кралство и прекарва ранните си години като професионален музикант. На 21 години има мощно духовно преживяване, което радикално променя възприятието му за света около него. Пред него изниква предизвикателството да включи това преживяване в ежедневния живот по един балансиран и заземен начин, което от своя страна го води към различни учители и системи за себепознание и себеразвитие.

През 1985 г. той среща своя основен Дао учител Мантак Чиа и получава от него Седемте Алхимични Формули на Безсмъртието, които от своя страна са предадени на Мантак Чиа от неговия учител, даоски отшелник на име Един Облак. По време на обучението си с Мантак Чиа, Андрю осъзнава важността на факата, че физическите и емоционалните ни тела са рафинирани контейнери на нашия дух и започва да специализира в Чи Ней Дзан (CNT).

Чи Ней Дзан представлява един задълбочен подход, които се фокусира главно върху директно масажиране на областта на корема и осигуряване на подкрепа за нервната система. Това чудодейно докосване позволява на рецепиента да осъзнае скритите емоционални заряди, лежащи в основата на всички симптоми. В своята дългогодишна практика Андрю се среща с хиляди тела и обучава много професионалисти в техниките на Чи Ней Дзан. Да намери начин за обобщаване на дългогодишния си опит и свеждането му до опростена методология, така че всеки да може да се възползва от този животворен ефект, се превръща в главна страст и двигателна сила за Андрю. Докосването на Изначалното Чувство www.oft-touch.com е неговият опростен подход, извеждащ безусловното докосване на Чи Ней Дзан до много по-дълбоки нива на ефективност.

Андрю също така е основател на „У Джи Кунг – Световно Пробуждане“. www.wuji-gong.org е организация с идеална цел намерила разпространение в седемнадесет страни по света. У Джи Кунг е Чи Кунг форма, която може да се научи лесно, но представлява изключително мощно средство за отваряне на комуникационните канали между личността и душата ни, като крайната цел е обединяването на индивидуалната душа с У Джи (Върховната Мистерия).

За последните шест години Андрю участва активно в разпространението на учението за Ген Ключовете, като през 2014 година кани неговият основател Ричард Ръд в Румъния, където неговата книга е преведена на румънски език. Книгата вече е преведена и на български език. Понастоящем Андрю пребивава в Клуж-Напока, Румъния, където се занимава с обучение на желаещите да се потопят в областта науката за Вътрешната Алхимия.

Предстоящи събития