pixel

Рентао Равазио

Като бивш професионален спортист и учител по физическо възпитание Рентао търси начини да тренира от отвътре навън, а не отвън навътре. Намирайки отговорите в cистемата на Универсалното Лечебно Тао (УЛТ), той се превръща в сериозен студент, асистент, старши инструктор на Гранд Мастър Мантак Чиа и основател на УЛТ. От 12 години ръководи Здравния Даоистки Планински Център в Швейцарските Алпи и вече повече от 20 години преподава на международно ниво. През 2008 г. инициира първата среща на инструктурите и практикуващите в Европа по Системата на Универсалното Лечебно Тао. Като Председател на  Световното Универсално Тао координира над 250 инструктори от 27 различни страни в Европа.

В настоящия момент подкрепя процеса Мисия-Визия за разширяване на УЛТ на всички 6 континента и чрез Световния Факултет на  УЛТ координира обучението и сертифицирането на Европейските инструктори. Чрез компанията “Цялостни Хора –Цялостна Oрганизация” представя ДАО в света на бизнеса, използвайки концепциите за здравна превенция като ПОТОК-РАДОСТ и 4-Измерното Здраве (4D). С партньорката му Veetao преподават в световен мащаб и управляват УЛТ-Швейцария.