OFT

Сертифициране в OFT

Докосване до изначалното чувство
Революционен метод за лечение

Стъпка 1: Обучение в OFT

Участие в посочените по-долу събития и самостоятелна подготовка

OFT Ниво 1 Четирите фази на лечението

Какво ще научите:

 • докосване на гърба;
 • какво в действителност представлява лечението;
 • каква е разликата между лечение и поправяне;
 • как да предоставяме подкрепа без да причиняваме нараняване, срам, вина, осъждане;
 • как да подкрепяме тялото, така че нервната система да навлезе в състояние на парасимпатиково лечебно състояние;
 • четирите фази на лечението.

OFT Ниво 2 Докосване до собствената същност

Какво ще научите:

докосване на корема;
черният дроб и дишането като наш защитник;
шестте условия за лечение;
ирационалността на чувствата и как да ги потвърждаваме.

Домашна работа:
1. Практики:

 • Пулсиращ Земен Чи Гун;
 • Чи Гун на Деветте космически спирали;
 • Мантруване на петте елемента;
 • Костно дишане. *Практикуване се изпълняват минимум 10 последователни дни и попълване на нужната информация в определена форма.

2. Провеждане на минимум 4 сесии от Ниво 1 и 2 на OFT, за което се попълва определен формуляр за всяка от сесиите до преминаването на OFT Ниво 3;

3. Получаване на 2 OFT сесии от квалифициран OFT Терапевт или Учител до преминаването на OFT Ниво 3.

*Важно* – по време на Стъпка 1 нямате право да искате заплащане за сесиите, които правите.

OFT Ниво 3 Алхимия на емоциите

Какво ще научите:

 • практиката на Въртящата се перла на Червения Дракон;
 • Сливането на петте елемента;
 • как да култивираме чувствителност вътре в нас;
 • как да работим със собственото си енергийно тяло и да се справяме с трудните емоции;
 • как да увеличавамe нашето състрадание и нашата неутралност и физически да ги чувстваме въплътени в тялото си.

Домашна работа:
1. Практики:

Въртящата се Перла на Червения Дракон;
Сливането на петте елемента;
Костно дишане;
*Практикуване се изпълняват минимум 10 последователни дни и попълване на нужната информация в определената форма.

2. Провеждане на минимум 4 сесии от Ниво 1 и 2 на OFT , за което се попълва определен формуляр за всяка от сесиите до преминаването на OFT Ниво 4;

3. Получаване на 2 OFT сесии от квалифициран OFT Терапевт или Учител до преминаването на OFT Ниво

*Важно* – по време на Стъпка 1 нямате право да искате заплащане за сесиите, които правите.

OFT Ниво 4 Интегриране на практиката в тялото и разбиране на вътрешните процеси

Какво ще научите:

 • как да прилагате на практика това, което сте научили в Ниво 3 на OFT;
 • структура и възглед за живота; – петте фази като абсолютни добродетели, които не се променят никога;
 • интуитивно разбиране на петте фази и как те се проявяват във вас и в другите.

Домашна работа:

1. Практики:

 • Въртящата се Перла на Червения Дракон;
 • Сливането на петте елемента;
 • Костно дишане.

*Практиките се изпълняват минимум 10 последователни дни и попълване на нужната информация в определена форма.

2. Провеждане на минимум 4 сесии от Ниво 1 и 2 на OFT, за което се попълва определен формуляр за всяка от сесиите до началото на Стъпка 2 от сертификационния процес;

3. Получаване на 1 OFT сесии от квалифициран OFT Терапевт или Учител до началото на Стъпка 2 от сертификационния процес.

*Важно* – след като завършите самостоятелната си работа след Ниво 4 и сте били на всички останали нива и сте си изпълнили всички домашни работи, ще бъдете обявени в официалния сайт на Андрю Фретуел и Facebook групата на OFT Bulgaria като OFT Терапевт – завършили Стъпка 1 от процеса за сертифициране. След това ще можете да получавате пари за извършваните от Вас сесии.

В периода между Стъпка 1 и Стъпка 2, препоръчителната цена за 1 сесия е 30 лв.

След завършване на Стъпка 1 е необходимо до 2 години да се започне сертифициращия период от Стъпка 2, ако не трябва да се преминат отново всички обучения.

*Важно* – Цената за участие във всички нива на OFT е еднаква за всички участници.

Стъпка 2: OFT Терапевт в изпитателен срок

В какво се състои тази стъпка:

1.Работа с Андрю лично и в група – това е обучение, което ще се провежда онлайн в рамките на 10 седмици. В него се включва подробно обучение за разбиране и използване на 5-те елемента и въплащение на принципите на OFT в живота на всеки Терапевт. Обучението включва – 5 видеа, 5 онлайн срещи с Андрю, домашна работа. Това обучение е безплатно. За да стигнете до края на тази стъпка е необходимо да се извършвали всички домашни последователно, ако пропуснете 1 домашно отпадате от процеса.

2. Минаване през специално събитие за работа с клиенти, наблюдавани от Андрю – след преминаването на онлайн обучението и личното одобрение на Андрю всеки OFT Терапевт на изпитателен срок ще се яви на финално събитие – изпит, на което ще се проверят не само техническите умения на OFT Терапевт, но и тяхната способност да работят с клиенти.

Важно – Цената за участие в изпита е еднаква за всички участници

По време на протичането на тази стъпка всички OFT Терапевт в изпитателен срок ползват 50% отстъпка от всички събития за нивата OFT.

Продължителността на тази последна фаза зависи единствено от индивидуалния прогрес на всеки студент. Не е достатъчно само да знаем нещата на теория. Необходимо е да въплатим тези знания в себе си.

*Важно*- Всички терапевти, които са получили одобрението за OFT Терапевт от Андрю ще бъдат обявени на официалния му сайт посочен в този документ и фб групата на България като сертифицирани OFT Терапевт. След преминаването на тази стъпка терапевта е напълно сертифициран. Един напълно сертифициран терапевт сам определя цената на сесиите си.

Стъпка 3: Сертифициран ОФТ Терапевт
 • Ще бъдат вписани в списъка с терапевти публикуван на Официалния сайт на OFT България и Официалната фейсбук група на OFT България
 • Ще бъдат част от Общността на OFT Терапевт подкрепяща и разпространяваща този Революционен метод за лечение
 • Практикува като професионален OFT Терапевт в продължение на поне една година и се ангажира да посещавате курсовете на Андрю поне два пъти годишно като ползвате 50% отстъпка от официалната цена.
 • Ще присъстват на специални събития и срещи организирани само за сертифицираните OFT Терапевт
 • Ще могат да задават лични въпроси на Андрю чрез мейл
Стъпка 4: OFT Преподавател Ниво 1
 • Можете да преподавате OFT Ниво 1 и самостоятелните алхимични практики свързани с НИВО 1. Това ниво се одобрява от Андрю
Основни ценности на OFT

Без нараняване, Без срам, Без вина, Без осъждане Всички OFT студенти и Терапевти се ангажират да въплатят изброените по-горе качества в своята реч, мисли и действия.

Всички OFT студенти и Терапевти разбират, че за да подкрепят друг човек по време на неговото преминаване през трудни чувства асоциирани с всяка една от фазите на жизнената сила е необходимо те самите да са ги изпитали и да ги разпознават вътре в себе си, следователно:

Единствено доколкото OFT студентът, Терапевтът или преподавателят наистина иска да бъде свободен *повече от всичко друго*, дотолкова ще може да освободи в клиента си Водната фаза на жизнената сила.

Единствено доколкото OFT студентът, Терапевтът или преподавателят ИЗЦЯЛО поеме отговорност за обстоятелствата в собствения си живот, отхвърляйки всяко чувство, че е жертва, дотолкова ще може да освободи в клиента си Огнената фаза на жизнената сила.

Единствено доколкото OFT студентът, Терапевтът или преподавателят се изправя пред всичко и не избягва нищо, и отхвърля правото да крие *каквото и да било* от себе си, дотолкова ще може да освободи в клиента си фазата Дърво на жизнената сила.

Единствено доколкото OFT студентът, Терапевтът или преподавателят е прозрачен (няма нищо в неговия живот, което не би искал да се разбере от другите) и отхвърля правото да „приема нещата лично“, дотолкова ще може да освободи в клиента си Металната фаза на жизнената сила.

Единствено доколкото OFT студентът, Терапевтът или преподавателят се стреми към цялостност и изразява благодарност към живота чрез безкористно даване, дотолкова ще може да освободи в клиента си Земната фаза на жизнената сила.

Email: info@oft-touch.com
Website: www.oft-touch.com
FB: https://www.facebook.com/groups/OFTBULGARIA/

Предстоящи събития