pixel

КАКВО Е ЧИГУН?

Чигун / Цигун е система от методи за саморегулиране на здравето, емоциите, ума и духа; за постигане на дълголетие, качествен живот и себеусъвършенстване. Чичун е възникнал много преди китайската писменост, медицина, литература, етика, естетика, политика и бойни изкуства. Той оказва такова силно въздействие върху древната култура на Китай, че в нея няма раздел, който да не е повлиян от тази така ефективна система.

В действителност, чигун не е измислен, нито създаден от хората. Той е изцяло природен, естествен „продукт“ – явление присъщо на живата материя. Древните хора са го забелязали, изследвали, обмислили и усвоили в една система, която с хилядолетния опит и практика се превръща в сегашната логична и всеобхватна система и методология.

Енергия и време, отделено за постигане на майсторство

Буквалният превод на термина „Чигун“ е: „Енергия и време, отделено за постигане на майсторство“. Съдържането е: умението да се култивира, увеличава и прилага енергията, които се постигат с течение на времето, чрез постоянство и тренировки. И въпреки, че балансиращият, успокояващ и енергетизиращ ефект от чигун могат да бъдат усетени незабавно след тренировка, за истински и трайни резултати, както и за да се усетят здравословните ефекти от практиката, наистина трябва време и постоянство в усъвършенстването.

Чигун е едновременно наука и практика. Като наука, предмет на изследване са енергиите в човешкото тяло и Космоса, вътрешните връзки между Човекът и Природата, техните закономерности, прояви и развитие. За разлика от другите естествени науки обаче, чигун се занимава не с отделна област от Природата, а с цялостните познания за всички видове и пластове на вътрешните взаимовръзки. По този начин чигун развива цялостен подход и цялостно мислене.

Ползи

Приложен като конкретна практика, ползите от чигун са многобройни. Чрез редовни тренировки се постига:

  • Стабилно физическо и психическо здраве
  • Устойчивост на болести и вируси
  • Повишена жизненост, настроение и сила
  • Вътрешен мир и извисяване на духа
  • Развива ума, и съзнанието, подобрява паметта
  • Навалява стреса и успокоява нервите
  • Балансира емоциите
  • Развива вътрешна психическа устойчивост
  • Постига се вътрешен мир, извисяване на духа и много други…

Целта на практическите упражнения чрез чигун е да се постигне вътрешна хармония и чрез нея – хармония между нас и външната среда, развитие в съответствие с природните закони. Според древните предписания, най-добрите резултати се получават, когато теорията и практиката вървят ръка за ръка. Знанията ни трябва да са проверени от практика и практиката ни трябва  да е подкрепена със знание.

Животът и здравето ви са във вашите собствени ръце. Ще намерите ли в себе си смелостта и любопитството да изпробвате как тези практики работят за вас? И ще имате ли достатъчно мотивация и дисциплина за редовна практика и видими резултати?

Източник:

Текстът е базиран на елементи от книгата: „Естествен чигун, част 1“, Циенцюн, Ван. 2019, Изд. Ханлин.