pixel

Румяна Буджева

КОНТАКТИ:
E-mail: info@taobg.eu
Тел: 0889 58 33 99 

 

КВАЛИФИЦИРАНА ЗА:
Базови даоски практики
Желязна ризница 1
Инструктор по чигун

 

Руми Буджева още от ранните си години се интересува от въпросите свързани с философията, духовността и религиите по света. В процеса на търсене на Истината, изследва различните езотерични учения и духовни традиции. Интересува се и от реалното приложение на много от съществуващите методи за самопознание и усъвършенстване. Още през 90-те години се фокусира върху практикуване – първоначално самостоятелно, на различни системи за физическо, енергийно и духовно развитие: Чигун, Тансегрити и Йога. Към момента, вече над 15 години, тренира традиционни китайски бойни изкуства в различни школи. Обучава се при авторитетни Учители, приоритетно на вътрешни стилове като: Си Ни Цюан, Ба Гуа Джан, Тай Чи.

Водена от стремеж към разгадаване тайните на битието, тя придобива широк и задълбочен поглед върху енергийната същност на света. Участва редовно в научни конференции, като темите на нейните публикации, са свързани с изследване на езотеричното знание и практики. Анализира ефектите от редовните занимания с Чигун, Тай Чи и Даоски техники. Анализира взаимното влияние между духовните традиции и съвременния свят и проследява иновациите при практикуването на тези древни изкуства. Прави обзор и анализ на школите за бойни изкуства в България, като врата за историческото и културно наследство на Китай.

През 2015 г. започва редовни занимания в Универсално лечебно Дао с техниките на Нефритеното яйце. В последствие се обучава и в редица други Даоски практики, задълбочавайки знанията и практиката си. През 2017 г. се сертифицира и води групи и индивидуални практики като инструктор по даоски практики. През 2021 г. се квалифицира и като инструктор по оздравителен Чигун.

Искам да споделя удоволствието, свободата и силата, която дават Даоските практики с всеки, тръгнал по Пътя на здравето, себепознанието и вътрешната хармония.“