pixel

Между главните сезони, за да има плавен преход, винаги се грижим за далака, панкреаса и стомаха. Естествено и деликатно подкрепяме функциите на тези органи, като редовно се занимаваме с практиките на сезонния Чи гун. Това прaвим комплекса за далака четири пъти в годината:

  • От средата на април до първата седмица на май включително (късна пролет)
  • От четвъртата седмица на юли до първaта седмица на август включително (късно лято)
  • От четвъртата седмица на октомври до първата седмица на ноември включително (късна есен)
  • От средата на януари до втората седмица на февруари включително (късна зима)

Комплексите не са сложни или дълги, точно за да бъдат правени с минимални усилия. Китайският традиционен календар се води по циклите на слънцето и луната, и малко се различава от общоприетия, затова даваме периодите за работа с всеки орган. Може да правите всички упражнения през цялата година, просто въздействието е по-силно в посоченото време.