pixel

Чи гун е система от методи за саморегулиране на здравето, емоциите, ума и духа; за постигане на дълголетие, качествен живот и себеусъвършенстване. Чи чун е възникнал много преди китайската писменост, медицина, литература, етика, естетика, политика и бойни изкуства. Той оказва такова силно въздействие върху древната култура на Китай, че в нея няма раздел, който да не е повлиян от тази така ефективна система.

В действителност, чигун не е измислен, нито създадено от хората. Той е изцяло природен, естествен, продукт – явление присъщо на живата материя. Древните хора са го забелязали, изследвали, обмислили и усвоили в една система, която с хилядолетния опит и практика се превръща в сегашната логична и всеобхватна система и методология.

Буквалният превод на термина „Чи гун“ е: „енергия и време“. Чи е универсалната енергия, която е навсякъде около и в нас. Гун означава буквално: умение, майсторство; а също така и време, посветено на постигането му. Чрез трениране и постоянство се постига увеличаване и възможност за съзнателно използване на енергията, които се постигат с течение на времето.

Чи гун е едновременно наука и практика. Като наука, предмет на изследване са енергиите в човешкото тяло и Космоса, вътрешните връзки между Човекът и Природата, техните закономерности, прояви и развитие. За разлика от другите естествени науки обаче, чи гун се занимава не с отделна област от Природата, а с цялостните познания за всички видове и пластове на вътрешните взаимовръзки, развива цялостен подход и цялостно мислене.

Приложен като конкретна практика, ползите от чигун са многобройни. Чрез редовни тренировки се постига:

🟣 Стабилно физическо и психическо здраве
🟣 Профилактика и лечение на различни заболявания
🟣 По-малка податливост на вируси и бактерии
🟣 Удължаване на живота, на младостта и подмладяване на организма
🟣 Развитие на вътрешната чувствителност и усещане за собственото тяло
🟣 Увеличават се енергийните запаси на организма и се усеща по-голяма вътрешна сила
🟣 Намаляване на стреса
🟣 Уравновесеност на психиката
🟣 Развива се ума, паметта, интелекта и съзнанието
🟣 Способност за адаптиране към променящата се околна среда
🟣 Възстановяване и развитие на естествената ни връзка с Природата
🟣 Вътрешен мир и извисяване на духа

Целта на практическите упражнения чрез чи гун е да се постигне вътрешна хармония и чрез нея – хармония между нас и външната среда, развитие в съответствие с природните закони. Според древните предписания, най-добрите резултати се получават, когато теорията и практиката вървят ръка за ръка; знанията ни да са проверени от практика и практиката ни да е подкрепена със знание.

Животът и здравето ви са във вашите собствени ръце. Ще намерите ли в себе си смелостта и любопитството да изпробвате как тези практики работят за вас? И ще имате ли достатъчно мотивация и дисциплина за редовна практика и видими резултати?

Източник: текстът е базиран на елементи от книгата: „Естествен чигун, част 1“, Циенцюн, Ван. 2019, Изд. Ханлин.