pixel

СЕМИНАР – ПЕРЛАТА НА ЧЕРВЕНИЯ ДРАКОН –
Таен У ДАН метод на Микрокосмическата орбита

Най-известната Даоистка медитация е тази на Микрокосмическата Орбита. Станала достъпна на запад сравнително наскоро от първите книги на Мантак Чиа, тя все повече се преподава и от други учители. Като един от първите ученици на Мантак Чиа и със своя вече 36 годишен опит, Майкъл Уин е тествал около дузина различни методи за активиране и поддържане на протичането на енергията в Микрокосмическата орбита. Един от тези методи се откроява толкова много, че Майкъл спира използването и преподаването на всички други техники за отваряне и поддържане на орбитата. По стриктната традиция на планината У Дан, този метод се предава само устно без никакви писмени или други документи и се поддържа като един вид „отворена тайна“.