pixel

☯ Даосите много отдавна са открили, че всичко в природата функционира съобразно с нейните естествени ритми и постоянни цикли. Качествата на енергията на всеки сезон са свързани с различни органи и жлези в тялото.

Можем да използваме пробуждането на природата, за да подобрим функцията на черния си дроб. Пролетта е сезонът, през който черният дроб е най-активен. Чрез специален комплекс от лесни и приятни упражнения ще балансираме черния дроб и свързаните с него органи и ще настроим цялото си същество към ритъма на пролетта, възраждането и новото начало. По този начин ще подобрим състоянието и на свързаните с него органи и системи: жлъчка, очи, сухожилия и цялата нервна система.

Няма изисквания за първоначална подготовка, физическа форма или умения.